İlçemizde Yetişen Değerlerimiz

 
   
 
Prof.Dr. Hasan ÇELİK
 
1949 yılında Karabük ili Eskipazar ilçesinin Köyceğiz/Çavuşlar köyünde doğmuştur.
İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamlamıştır.
Beş yıllık öğretimin başladığı 1967 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’nü, “Bölüm Birincisi ve Fakülte Üçüncüsü” olarak 1972 yılında bitirmiştir.
1973 yılında, mezun olduğu bölümün Bağ-Bahçe Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlamış, 1978 yılında “Ziraat Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent”, 1983 yılında “Doçent” ve 1988 yılında “Profesör” unvanını almıştır.
Yöneticiliğinde 25 Yüksek Lisans, 5 Doktora tezi tamamlanmıştır.
Yayımlanmış 3 kitabı ( Genel Bağcılık, Genel Bahçe Bitkileri, Üzüm Çeşit Kataloğu )ile birlikte 26’sı yabancı dilde(İngilizce) olmak üzere toplam 123 yayını bulunmaktadır.
Ülkemiz bağcılığının ve asma fidanı üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak, ülkemizin hemen her yöresinde bilimsel araştırma projeleri ve uygulamalı eğitim programları yürütmüş, konferanslar ve seminerler vermiş, bilimsel toplantıların düzenleme ve bilim kurullarında etkin görevler üslenmiş; panel, festival, fuar ve sergilere katılmıştır.
14 farklı ülkeye gerçekleştirdiği 34 mesleki seyahatte ülkemizi temsilen bilimsel bildiriler sunmuş, bilimsel/teknik araştırmalar ve incelemeler yapmış, FAO eksperi olarak ülkemizi temsil etmiş, fuar ve sergilere katılmıştır.
1992-2012 yılları arasında, önemli vakıf ( KALEVAK/Kalecik) ve firmalara ( SUNFİDAN/Salihli, LİKYA/Elmalı, DOLUCA/İstanbul, SANSET-VİNERO/Eceabat), Ankara Üniversitesi adına koordinatörlük ve teknik danışmanlık yapmıştır.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1978-1979 döneminde Fakülte Asistan Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi; Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 1983- 1989 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Bölüm Başkanı ve Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2010 yılının Temmuz ayında 37 yıllık akademik hayatını emekli olarak noktalamıştır.
Aynı kurumda “Meyvecilik Bilim Dalı” öğretim üyesi olarak 1973-2010 yılları arasında görev yapan Prof.Dr. Menşure ÇELİK ile evlidir. Halen Ankara Üniversitesi’nde uzman olarak görev yapan bir kızı(Ceren ÇELİK) vardır.


 
İsa KOCAKAPLAN
 
Özgeçmiş ve Yayınları:
1956 yılında Karabük'ün Eskipazar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okudu. İstanbul, Tunceli ve Kırşehir İlköğretmen okullarında sürdürdüğü lise öğrenimini Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunda tamamladı (1974). Siirt ili Eruh ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaptı (1974-75). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi ile Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerini bitirdi (1979). Çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe/Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1990 yılında "Yahya Kemal'in Şiirlerinde Edebî Sanatlar" isimli tezi ile İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını bitirdi ve aynı yıl Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. İstanbul İl Kültür Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı ve İslam Ansiklopedisi (1997'den sonra Ansiklopediler Yayım Müdürlüğü) Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 Aralık ayında İl Kültür Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevinden emekliye ayrıldı. Daha çok biyografi, metin incelemesi ve deneme türünde eserler veren İsa Kocakaplan’ın Hareket, Divan, Türk Edebiyatı, Orkun, Türk Dili, Millî Folklor vb. dergilerde çok sayıda makale, inceleme ve röportajları yayınlandı.
 
YAYINLAR 1.Türklük Mücahidi İsa Yusuf ( 1991 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Altan Deliorman ve Abdülkadir Donuk'la birlikte)
2. Açıklamalı Edebî Sanatlar ( 1992 MEB Yayınları, 1998 Damla Yayınları, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları),
 
3. Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı (1992, 1998 MEB Yayınları),
 
4.Gök Kubbemizin Şairi Yahya Kemal ( 1998 Damla Yayınları),
 
5.Kırım'dan Londra'ya Cengiz Dağcı (1998 Damla Yayınları-Bu eserin ikinci bölümünü Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı oluşturmaktadır.)
 
6.Namık Kemal (1999, Timaş Yayınları)
 
7.İstiklâl Marşımız ve Mehmet Âkif Ersoy (Mart 1999, Eylül 1999 Bayrak Dağıtım, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları )  
 
8.Ziya Gökalp ( 2001, Timaş Yayınları)
 
9.Ahmet Hâşim (2001, Timaş Yayınları)
10.Türkü Söyleyen Şehirler (2005, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları)
 
11. İki Cihan Arasında 1-5 (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hâmid, Muallim Naci, / 2007, Kapı Yayınları) 
Prof. Eşref AVCI
 
 KİŞİSEL BİLGİLER                                         :
ADI SOYADI                                                  : Eşref AVCI
BABA ADI                                                      : Mustafa
DOĞUM TARİHİ                                              : 13 Şubat 1945
DOĞUM YERİ                                                 : Tamuşlar (Eskipazar)
MEDENİ DURUMU                                           : Evli, 4 çocuk babası
SAĞLIK DURUMU                                            : ÇOK İYİ
İŞ ADRESİ : Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü 54040/ ADAPAZARI 
    Tel    : (264) 346 03 53 (5 hat)/337
    Faks  : (264) 346 03 51
    e-mail :avci @sakarya.edu.tr
   
Web sayfası:www.termalkaplamalar.cjb.net
 
2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ :
3/1976 - 11/1979 : Doktora, Berlin Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi
6/1974 - 2/1976 : Yüksek.Lisans, Berlin Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi, Üretim Metalurjisi
10/1970 - 5/1974 : Lisans, Berlin Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi, Üretim Metalurjisi 
Ahmet TELLİ / Şair - Yazar
 
                 1946 yılında Karabük'ün Eskipazar ilçesinde doğdu. Öğretmen okulundan sonra dört yıl ilkokul öğretmenliği, daha sonra girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirerek çeşitli il ve ilçelerde Türkçe-Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1981’de sıkıyönetimce tutuklanarak görevine son verildi. Aynı yıl, TCK’nın 141,142 ve 146. maddelerinden yargılandı. Cigerhun’un şiirleri üstüne yazdığı bir yazısından ötürü 142. maddeden hüküm giydi.
 
               Kitapçılık, yayıncılık yaptı, çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak bulundu. 1993’te mahkeme kararıyla öğretmenliğe döndü ve emekli oldu. İlk şiiri 1961’de yayımlandı. 1972’de yayımlanan ilk yazısına Varlık Dergisi Eleştiri Ödülü ikinciliği verildi. 1980’de Hüznün İsyan Olur kitabına Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü (Metin Altıok’la birlikte); Saklı Kalan adlı kitabına da 1982 Yazko Şiir Özendirme Ödülü verildi. Özellikle 1972’den sonra, birçok edebiyat dergisinde yazıları, şiirleri yayımlandı. Türkiye Yazıları dergisi (Mart 1983, sayı: 72) şiiriyle ilgili bir özel sayı yayımladı.
 
ESERLERİ
 
ŞİİR:
Yangın Yılları (1979)
Hüznün İsyan Olur (1979)
Dövüşen Anlatsın (1980)
Saklı Kalan (1981)
Su Çürüdü (1982)
Belki Yine Gelirim (1984)
 
ÖDÜLLERİ
 
1980 Toprak Şiir Ödülü Hüznün İsyan Olur kitabı ile (Metin Altıok’la paylaştı)
1982 Yazko Şiir Özendirme Ödülü Saklı Kalan ile
 
SAKLI KALAN
 
günlüğü eksik tutulan güz 
usulca çekilmiş de kıyıya 
bütün gürültülerden uzakta 
eğiriyor suların köpüğünü 
belli ki duymuyor dağların 
uğuldayan yalnızlığını 
 
bekleyişin ve acıların 
uğultusudur yalnızlıklar 
kimi kez kuşatabilir büsbütün 
doğayı, aşkı ve yaşamı 
ama kayalıkların karanlıklarına 
hiç sığar mı bir dağın yalnızlığı 
 
bir çiçek bile doldurabilir 
uçurumların derin oyuklarını 
oysa o bir çatlaktan fışkırıp 
bir yangın gibi büyüyendir 
belli ki duymaktadır kalbinde 
aşkın saklı yalnızlığını 
 
anımsanan ne varsa şimdi 
biraz acıya dönüktür yüzü 
ve solgun bir gülümseyiş 
gibi sararken sessizliği 
taşır bekleyişin gizinde 
aşkın saklı yalnızlığını 
 
günlüğü eksik tutulan güz 
eğirirken suların köpüğünü 
ey alıngan susuşundan üzünç 
gibi öfkesinden kan sızan 
kalbini suların göğsüne bastır 
duyacaksın kalbimizin atışlarını
                                           AHMET TELLİ 
Prof. Dr. Mecit ÇAĞATAY
 
               Prof. Dr. Mehmet Mecit Çağatay 20 Ekim 1918 tarihinde Eskipazar kazasının çandırlar köyünde Neşet Bey ve Hatice Hanımın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan başlayarak öğrenmeye karşı olan olağanüstü isteğiyle, bulunduğu zor koşullara karşın eğitimini sürdürmüş ve yatılı olarak okuduğu Kastamonu Lisesi"nden sonra, 1942 yılında o zaman ki adıyla Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi"nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olmuştur. 
1945 yılında iki yıllık askerlik görevini kıtada yerini getirerek, teğmen olarak terhis olmuş ve aynı yıl Kasım ayında Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Kürsüsünde Asistan olarak göreve başlamıştır. 25 Temmuz 1949 yılında Nezihe (Arslan) Çağatay ile evlenmiştir. 1952-1953 yıllarında Almanya"da Göttingen, 1956 yılında ise ABD"de Nebraska Üniversitelerinde bilimsel çalışmalarını yürütmüş ve 2 Haziran 1961 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi"nde Profesör olmuştur. Üniversitede çeşitli idari görevler üstlenmiş ayrıca TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter Vekilliği yapmıştır.
               30 Mayıs 1978 tarihinde Ankara"da yitirdiğimiz Prof. Dr. Mecit Çağatay"ın iki kızı ve üç kız torunu vardır. 
Prof. Dr. Baki ERDOĞAN
 
               Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 1976 yılında Kimya Mühendisi olarak mezun oldu, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 1976-78 yıllarında, 1978-88 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde çalıştı. Bilim Uzmanlığı(1981), ve Doktora çalışmalarını (1988) Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimlerinde Fizikokimya alanında tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 1988 yılında Yardımcı Doçent ve 1997 yılında Doçent oldu. Halen Gazi Üniversitesi'nde çalışmaktadır.  Evli ve 2 çocuk babası olup ingilizce bilmektedir.